Engage Warsaw


do my homework online

Jesteśmy grupą różnych osobowości, reprezentujemy szereg kompetencji, na co dzień pracujemy w wielu obszarach sigmaessays.com – best essay writers from essay writing service związanych z projektowaniem. Połączyła nas wszystkich chęć wspólnego działania na rzecz dostarczania ludziom jak najlepszych doświadczeń, związanych z korzystaniem z usług. Chcemy tworzyć grill cover weber system wsparcia dla osób, które odpowiadają za tworzenie i dostarczanie usług publicznych.

Połączyliśmy nasze siły by promować i szerzyć podejście Service Design w sektorze publicznym. Wierzymy że ma to sens i że razem możemy zdziałać  jeszcze więcej.

Kim jesteśmy

Jesteśmy praktykami w różnych dziedzinach. Zajmujemy się projektowaniem usług (service design), projektowaniem doświadczeń (UX), projektowaniem produktu i grafiki użytkowej oraz architektury i przestrzeni publicznej. Są wśród nas badacze, trenerzy i animatorzy.

Razem tworzymy zgrany zespół, który chętnie angażuje się projekty mające na celu poprawę naszego otoczenia, które sprawiają, że świat wokół nas staje się coraz paper writer bardziej przyjazny dla ludzi.

Pracujemy nad tym, aby pokazać jak dostrzegać potrzeby ludzi i dostarczać im takich rozwiązań, jakich najbardziej potrzebują i jakich oczekują. Nie zapominamy o organizacji i jej specyfice – projektując bierzemy pod uwagę możliwości i zasoby, jakim dysponuje. Łączymy w naszych działaniach te dwa światy. Pomagamy tworzyć rozwiązania, które sprawią, że zarówno osoby z nich korzystające, jak i te które są zaangażowane w ich dostarczanie będą w równym stopniu zadowolone.

 

> Poznaj zespół
Service Design

Metoda projektowania usług, która pozwala tworzyć przetestowane rozwiązania, odpowiadające potrzebom ludzi.

W swojej pracy opieramy się na sprawdzonych metodach i zawsze zwracamy uwagę na kluczowe obszary procesu, od których w największej mierze zależy jakość projektu.

Dokładnie diagnozujemy problem, którego ma dotyczyć tworzone rozwiązanie. Badamy potrzeby ludzi, dla których projektujemy. Koncepcje, które powstają są prototypowane i testowane z przyszłymi użytkownikami oraz z organizacjami, które będą dostarczać usługę.

Pracujemy warsztatowo, w interdyscyplinarnych zespołach. Stawiamy na kokreację – nie jesteśmy ekspertami z zewnątrz, którzy wiedzą wszystko najlepiej a partnerami dla organizacji, z którymi pracujemy. Dzięki temu możemy wspólnie tworzyć rozwiązania, które są gotowe do wdrożenia i możliwe do realizacji w określonych warunkach.

Budujemy nową jakość doświadczeń wszędzie tam, gdzie ludzie mają styczność z instytucją i jej usługami.

Co robimy

Wykorzystujemy narzędzia projektowe i procesy zaczerpnięte z różnych dziedzin, po to, aby działać na rzecz poprawiania jakości usług publicznych w Polsce.

Łączymy wiedzę i doświadczenia wielu różnych osób, które są zaangażowane w nasze działania. Chcemy pomagać instytucjom publicznym, urzędom i samorządom a także organizacjom pozarządowym i wszystkim osobom, które angażują się działania publiczne.

Organizujemy warsztaty i uczymy tego, jak korzystać z narzędzi, których sami używamy lub które tworzymy na nasze potrzeby. Prowadzimy wspólnie z organizacjami projekty na ich rzecz, rozwiązując konkretne problemy. Przede wszystkim jednak pokazujemy wartość tego podejścia i staramy się zarażać naszym entuzjazmem.

Szerzymy wiedzę na temat projektowania skoncentrowanego na ludziach, bo wierzymy, że poprawi to jakość usług publicznych, z których wszyscy, na co dzień, korzystamy.

0

UCZESTNIKÓW JAMÓW
  • 244

    UCZESTNIKÓW JAMÓW
  • 10

    WARSZTATY
  • 100%

    ZAANGAŻOWANIE
Jamy

Podczas Jamów – zazwyczaj dwudniowych warsztatów, uczymy uczestników, w jaki sposób projektować myśląc o użytkowniku, jak badać potrzeby ludzi, jak tworzyć sprawdzone i przetestowane rozwiązania. Pracujemy w oparciu o różne narzędzia, które wspierają proces projektowy. Działamy szybko i intensywnie.
Zarażamy ideą i pokazujemy gdzie jest największa wartość podejścia, które promujemy. Jam to jest nasz proces projektowy w pigułce.

Warsztaty

Na warsztatach pogłębiamy różne zagadnienia związane z projektowaniem usług. To okazja do tego, aby nauczyć się nowych narządzi lub zdobyć wiedzę potrzebną do samodzielnego projektowania, w swojej instytucji lub organizacji. Warsztaty to także okazja do wymiany wiedzy, wspólnej pracy i eksperymentowania, dzięki czemu także my uczymy się od osób, które się z nami spotykają.

Konferencje

Dzięki konferencjom chcemy docierać do szerszego grona odbiorców, przede wszystkim osób pracujących w sektorze publicznym i w organizacjach pozarządowych. W trakcie konferencji pokazujemy najciekawsze przykłady realizowanych w Polsce projektów, które mogą być inspiracją do działań dla kolejnych osób i instytucji. Jest to też okazja do spotkania i wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z ekspertami w obszarach badań i projektowania usług.

Wyzwania

Wyzwania to prawdziwe projekty, które prowadzimy wspólnie z organizacjami lub instytucjami, które zgłaszają nam swoje problemy. Za każdym razem budujemy zespół składający się ze specjalistów z różnych obszarów oraz członków organizacji. Razem przechodzimy przez cały proces projektowy – w ciągu kilku tygodni tworzymy rozwiązania odpowiadające potrzebom ludzi i samej organizacji.
To są procesy projektowe w praktyce, kończące się realnymi rozwiązaniami.